vrijdag 1 mei 2009

1 mei boodschap: voor welzijn en arbeidstolerantie!

Vandaag wordt traditioneel door massabewegingen allerlei en niet in het minst door politici, gedreven door verkiezingskoorts, de ene na de andere speech afgestoken over arbeid. Men zal het niet laten in woorden op te komen voor de arbeider, men zal het hebben over flexibiliteit, over loonstijging, over baanzekerheid, over het verdedigen van onze sociale verworvenheden en negen van de tien zal men allerlei vage beloftes maken die men later dan natuurlijkerwijs toch niet zal kunnen invullen.

Er heerst economische crisis heet dat dan. Wie dacht dat het woord crisis samenvalt met een neerwaartse spiraal van de economie zit er echter grondig naast. De zware economische crisis die ons land tijstert zorgt voor een beperkte economische groei van 0.8% toegegeven niet veel maar toch... een groei... Het discours van de economische crisis en de invloed ervan op de arbeidsomstandigheden is dan eigenlijk ook naast de kwestie, het gaat immers niet om een crisis van de economie maar een crisis van de hebzucht van de leidende klassen in de maatschappij.

Immers, hebzucht is de sleutel in dit verhaal. De hebzucht van de bedrijfsleiders en aandeelhouders die steeds meer winst willen genereren evenals de hebzucht van de consument die door het overaanbod van keuzes door het bos de bomen niet meer ziet en die slaaf is geworden van zijn gewoonte het ene na het andere consumptiegoed te moeten bezitten...De hebzucht van de financiƫle sector en het verzekeringswezen die uiteindelijk leidde tot het openbaren van de pijnpunten van ons westerse op economische winst gebaseerde economisch model.

De sociale aspecten aan het verhaal worden echter al te vaak onderbelicht of vanuit een verkeerde uitgangspositie toegelicht. Wij zijn van mening dat in het huidige arbeidsdiscours te weinig ruimte gelaten wordt voor de arbeidservaring. Dit uit zich op allerlei manieren zoals onder andere een onderwaardering voor de vrijwillige arbeid. Die arbeid die niet opgelegd wordt door een ander maar waar de medewerker zelf vanuit een eigen behjoefte voor kiest. Op het feest van de arbeid willen wij hier op deze site dan ook voornamelijk al deze vrijwilligers in de schijnwerpers willen zetten. In welke context of voor welke organisatie ze ook werken hun bijdrage aan het gemeenschapsvormende aspect van onze leefgemeenschap wordt al te vaak niet geuit. Het is dan ook hoogtijd voor een herwaardering van de vrijwillige arbeid. In eerste plaats op politiek vlak maar ook zeker en vast in onze menselijke omgang. Hoevaak immers wordt er niet neergekeken op zij die weigeren zich aan te passen aan de eisen van de loonslavernij maar tegelijkertijd wel in tal van organisaties actief zijn ?

Wij pleiten dan ook op deze dag van de arbeid niet enkel voor een herwaardering van de arbeid maar ook voor het recht op verzet tegen de loonarbeid. Wanneer vroeger mensen in de mogelijkheid werden gesteld om op basis van morele gronden hun legerdienst te laten varen omwille van morele bezwaren, zo ook moeten wij ruimte laten voor de mensen die zich gewoon weg niet welbevinden in het beklemmende op winst gerichte kapitalistische loonslavernij systeem dat wij hier kennen. Betekent dit dat deze mensen niet arbeidsbereid zouden zijn? We kunnen de mogelijkheid niet uitsluiten maar volgens ons zijn ze in eerste instantie hoofdzakelijk niet bereid tot loonarbeid. In vele sociale voorzieningen wordt er met dit gegeven echter geen rekening gehouden. Wie zich niet schikt in de winstredeneringen die kan op weinig steun genieten. Vandaar dan ook dat onze boodschap op deze 1 mei simpelweg luidt:

het feest van de arbeid is het feest van de tomeloze vrijwillige inzet van velen om een vooropgesteld doel te bereiken, laat ons dit dan ook naar de praktijk doortrekken. Laat ons niet als slachtvee naar de pijnbank leiden voor een half procentje extra winst. Laat ons de arbeidservaring centraal plaatsen in plaats van het winstbelang. Het sociale welzijn van alle arbeiders en loonarbeidweigeraars moet onze leidraad zijn voor een nieuwe visie op arbeid, mens en maatschappij. ARBEID IS EEN RECHT GEEN PLICHT !

"Workers of the world...Relax! No one should ever work"
- Bob Black -