zondag 26 april 2009

achter de holle frasen (1)

Hoewel de Bockenrijders een recent fenomeen zijn toch hebben ze op hun webstek al twee 'besprekingen' van acties staan. Een eerste verslag onder de pretentieuze titel 'als nationalisten zich weren als leeuwen' verhaalt over de laffe aanval op Comac lid Dieter P. na afloop van de laatse NSV betoging. Hierover schrijven de Bockenrijders

"Wij vinden het echter terecht dat Dieter in het ziekenhuis beland als hij optreedt als agressor en hopen dat hij en zijn "enkele vrienden" hieruit leren dat men beter met de handen in de zakken wat aan de kantlijn staat te roepen op nationalisten in plaats van mensen op de straat aan te vallen. Laten we dat eens aan de kaak stellen."

"Ondanks dit alles wensen wij het Waterhoofd een spoedig herstel toe en hopen we dat hij alsnog het licht ziet. "


Alvorens we verder gaan willen we de lezer er op attenderen dat op de Grote Markt, plaats des onheils, een dertigtal 'agressoren' van rechtse signatuur zijn opgepakt. Dat de mainstream media hierover berichtten alsook over het feit dat de linkse tegenbetogers door de massaal opgetrommelde politie zoveel mogelijk uit het centrum geweerd werd, wordt in hun reactie weggelaten.
Tevens werpt hun reactie een nieuw licht op hun beginverklaring, waarin men stelt:

"Wij handelen vanuit een sociaal bewustzijn en een politieke overtuiging, wat echter niet wil zeggen dat wij verbonden zijn aan politieke partijen of organisaties, wij zijn volledig autonoom en zullen dat ook blijven. Wel staan wij open voor gesprekken of samenwerking met anderen die ons initiatief steunen, of deze nu links, rechts, boven of onder zijn, zolang ons gedachtegoed en onze onafhankelijkheid maar gerespecteerd wordt."

Als we de praktijken van de Bockenrijders koppelen aan deze opgekuisde verklaring dan merken we direct dat handelen vanuit een sociaal bewustzijn en een politieke overtuiging in hun geval leidt tot het gebruik van zinloos geweld tegen politieke opponenten. Meer nog op arrogante toon wordt er niet zonder enige trots bericht over het feit wat men doet met opponenten alsook krijgt de niet zo fascistoïde medemens een advies van dit olijke gezelschap (...hopen dat hij en zijn "enkele vrienden" hieruit leren dat men beter met de handen in de zakken wat aan de kantlijn staat te roepen op nationalisten in plaats van mensen op de straat aan te vallen.)

Niet enkel berust dit op een grove leugen, laat ons wel wezen het waren de stoottroepen van het nsa die als eerste aanvielen en die herhaaldelijk door verschillende personen gespot werden terwijl ze op een zogenaamde "linksenjacht" door Leuven trokken. Nu soit organisaties die eventueel samen met de Bockenrijders weten nu niet enkel wat handelen vanuit een sociaal bewustzijn en politieke overtuiging voor deze jongens inhoudt tevens hebben zij een gedragsvoorschrift gekregen om respectvol met het Bockenrijders solidaristische gedachtegoed om te gaan. Laat ons dat maar eens aan de kaak stellen! (om het in dezelfde groottaal van deze bende marginalen te doen)

bij het verslag van hun tweede actie treffen we minder grootspraak aan maar zowaar wel een fotootje van drie bockenrijders. Natuurlijk willen we dit door henzelf gepubliceerd fotootje niet onthouden aan onze lezers.De figuur links op de foto werd door meerdere mensen herkend als zijnde Jarno Roppe, wat onze eerdere hypothese zou staven. De kleinere middenste figuur werd door een enkeling herkend als zijnde 'Beckers'. Beiden kwamen enkele jaren geleden in het hasseltse metalcafé de witte non en staan in het Hasseltse uitgaansmilieu al sinds jaar en dag gekend om nationaal socialistiche grootspraak, bedreigingen van mensen en in het geval van Jarno Roppe niet enkel het fysiek aanvallen van linksen maar ook het mensen afdreigen met geweren van andersdenkend clienteel in de toenmalige witte non zelf. Dit leidde er onder andere toe dat Jarno door toenmalige eigenaars Piet en Mieke uit het café werden gebannen. Gebrandmerkt en niet welkom in meerdere cafés in Hasselt zwerft Jarno rond op zoek naar nieuw onderdak en dat vindt hij ook. Na een korte periode bij comac (jeugdzonde) lanceert hij een tweede politieke carrière. Al spoedig wordt hij een spilfiguur binnen de hasseltse nsv afdeling. Wat de recente acties van de Bockenrijders te meer hypocriet maakt is het feit dat deze zelfde Jarno die nu achter dit nationalistisch kraakinitiatief lijkt te zitten in die tijd in Hasselt naarstig handtekeningen inzamelde voor een petitie voor de SLUITING van kraakpand de 7 dwergen toen gelegen aan het station. Hoe geloofwaardig klinken deze woorden uit de Bockerijders beginsleverklaring nu nog?

"Tevens willen wij hiermee de leegstand in Hasselt, Limburg en heel Vlaanderen aankaarten terwijl er mensen zijn die in armoede leven omwille van immens hoge huurprijzen, zeker in tijden van crisis. Vaak worden er absurde regels gehanteerd vooraleer men mág huren, zoals het in het bezit zijn van een arbeidscontract van onbepaalde duur. Het kopen van een woning is voor velen al helemaal onmogelijk omwille van de woekerinteresten die de banken vragen.

Onze naamkeuze is afkomstig van de bende van de Bokkenrijders, die beschouwd kunnen worden als de Limburgse Robin Hood. Ons logo is een bokkenkop in zwart-wit-groen, het zwart als kleur der autonomen, het wit-groen als kleuren van Hasselt."


Dat zwart wit groen toevallig ook de kleuren zijn van het bevriende NSA (zie links op site van bockenrijders) wordt niet vermeld maar is een toevalligheidje. Net zoals de identitairen van het NSA deze kleuren van de anarcho primitivisten hebben gejat. Het moge duidelijk zijn dat de praktijken van alle solidaristen hoofdzakelijk bestaan uit het verwarring zaaien bij de niet zo alerte politieke geest. De kloof tussen woord en daad is immens groot en hoewel de jongens nog niet lang ezig zijn merken we toch wel al dat we aan hun beginselverklaring weinig geloofwaarde moeten hangen.

3 opmerkingen:

 1. Ten zeerste zijn wij (de Bockenreyders) en ik persoonlijk (de gevaarlijke Jarno) vereerd door jullie aandacht voor ons initiatief. Nooit hadden wij durven hopen dat de voorhoede van het kapitalisme (daar jullie slechts ultraliberalen in een ander kleedje zijn) zoveel interesse in ons zou tonen. Hiervoor wil ik allereerst mijn oprechte dank uitdrukken.

  Wat betreft ons artikel over de heer Proost (die ironisch genoeg achteraf door een rietje dronk) slaat u enkele malen de bal grondig mis. Dietertje en zijn stoere gewapende vrienden kwamen pas rond drie uur 's nachts aangestormd op vier nationalisten, niet toen er op de grote markt "een dertigtal 'agressoren' (sic) van rechtse signatuur zijn opgepakt". Na het scanderen van slogans ben je dus blijkbaar een agressor, na het in groep aanvallen van enkelingen ben je een slachtoffer, wat een bananenlogica. Jaja, Dieter, 's avonds grote man, 's ochtends water onder de hersenpan. Overigens was er niemand van de Bockenreyders betrokken bij de arrestaties op de grote markt, waar u dit van haalt blijft dus een groot vraagteken want zelfs de toetsenbordrevolutionair Yelloman heeft het niet in zijn hoofd gekregen "Jarno Roppe" te vermelden, in tegendeel van wat hier wordt beweerd. Dat hier overigens ons advies om net géén mensen aan te vallen wordt verdraaid tot een oproep tot agressie toont weer eens aan dat bekrompen-links niet zonder sofismen kan.

  Vervolgens hoor ik weer weinig of geen commentaar op de inhoud van de actie die wij voerden bij de lezing van de Jos, wel een hoop gemekker over de vorm en het misslaan van de bal bij het herkennen van gezichten.

  Het hierop volgende geraas (staat het schuim u reeds op de lippen?) over mij persoonlijk is ook weer eens fijn om te lezen en prikkelt ten zeerste mijn lachspieren. Ik hoop dat u beseft dat u zich hier schuldig maakt aan smaad en eerroof, al zal ik niet proberen geld uit mensen te wringen via de rechtbank van een systeem waar ik niet in geloof, dat zou een beetje hypocriet zijn (hè Hans). Ik zou het ook leuk vinden moest men die lijst van véle kroegen waar ik niet binnen zou mogen eens kunnen publiceren, of gaat het hier enkel om wat gezwans?

  Wat onze kleuren betreft, die hebben we niet van anarchen of 't N-SA gestolen maar van Irak, Cercle Brugge, VV Katwijk, kiwi's en deze onderbroek: http://www.marktplaats.nl/index.php?url=http%3A//kleding-schoenen-heren.marktplaats.nl/merkkleding-overige/226978500-nieuw-gsus-boxershort-zwart-wit-groen.html

  Wat ik overigens ook even wens recht te zetten is dat ik nooit cantor bij NSV!-Hasselt was maar wel praetor. Misschien kunnen jullie ook nog even vermelden hoe ik het afgelopen anderhalf jaar meermaals door personen uit jullie kamp (aangezien we hier toch voortdurend mensen in hokjes steken) voor mijn eigen deur ben aangevallen geworden? Of hoe er zeer leuk op de voordeur van het appartementsgebouw "nazis raus" werd gespoten?

  Als hulp aan minder bedeelden in Hasselt uitgaat van mensen wiens idealen niet dezelfde zijn als die van jullie dan wordt er blijkbaar liever tegen geageerd, we moesten maar eens jullie sympathisanten afsnoepen. Zielig.

  Bij ons blijft echter iedereen welkom die hulp nodig heeft of op een volwassen manier het gesprek kan aangaan.

  Jarno Roppe namens de Bockenreyders

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "Nooit hadden wij durven hopen dat de voorhoede van het kapitalisme (daar jullie slechts ultraliberalen in een ander kleedje zijn) zoveel interesse in ons zou tonen. Hiervoor wil ik allereerst mijn oprechte dank uitdrukken."

  bwa zoveel interesse dat is nu ook weer relatief hoor, we vinden het gewoon merkwaardig dat de jongen die een paar jaar geleden handtekeningen inzamelde voor de sluiting van kraakpand 'de 7 dwergen' nu zelf met een kraakinitiatief op de proppen komt en daarbij dan ook nog eens de indruk wil wekken dat hij of zij nu niet enkel pro-kraken is geworden (wat op zich gezien de huurprijzen/economische crisis/massale leegstand uiteraard door ons wel begrepen wordt en als actie op zich misschien nog wel op steun kan rekenen. Het is echter niet zo dat wij tegen het hulp geven aan minder bedeelden zijn, integendeel, evenmin gaat het ons erom dat jullie zieltjes zouden afsnoepen of dat wij hulp aan minder bedeelden willen beperken tot een ideologie. Hulp bieden aan minder bedeelden is voor ons gewoonweg een basiscompetentie die ieder mens in zich heeft en die zich wat ons betreft in ieder mens zou moeten ontwikkelen tot op een dusdanig bevredigend niveau voor zowel het individu alsook de gemeenschap. Zelfzorg steunen is dan ook voor ons niet zozeer het probleem. We hebben wel een beetje last met de vormgeving. Allez, het is te zeggen, last... Het werkt dusdanig op de lachspieren dat een mens er een beetje irritant van wordt. Van een 'identitair' zou men immers mogen verwachten dat hij of zij op zijn minst de moeite zou nemen om met een beetje creativiteit te zoeken naar een symbool of logo om hun op zich nobele ideeën vorm te geven. De praktijk leert echter ondanks wat je hierboven beweert dat haast alle symbolen die jullie gebruiken gebaseerd zijn op linkse symbolen maar dan met een subtiele wijziging op vormelijk en of inhoudelijk gebied. Deze methodiek irriteert ons voornamelijk omwille van het beeld dat hierdoor ontstaat bij de niet zo politiek bewuste medemens. Sympathisanten van beide kampen zullen het onderscheid nog weten de minder politiek bewuste mens op eerste zicht niet. Nochtans verschillen we op tal van punten:
  1. jullie vertrekken vanuit een solidaristisch gedachtegoed, linx is opgericht als een pluralistisch collectief vandaar ook onze onafhankelijkheid tav de kleinlinkse partijen/ bewegingen.
  2. jullie noemen jezelf nationaal revolutionair, wij beamen dat in die zin dat jullie methodiek binnen de nationalistische beweging hier "nieuw" is (in buurlanden zijn jullie al langer actief), het solidarisme op zich is echter al zo oud als de straat. vanuit een antikapitalistisch perspectief echter kunnen we jullie moeilijk omschrijven als revolutionair. De oorzaak hiervan ligt in het systeem van het solidarisme dat niet pleit voor de afschaffing der klassen maar voor een soort vreedzame coëxistentie/opslorping tussen de bestaande maatschappelijke klassen. Geschiedenis leert ons echter dat het juist de strijd tussen de heersende en onderdrukte klasse is die telkens weer gezorgd heeft voor progressie (revolutie). Het feit dat jullie als antikapitalistisch revolutionair door het leven willen gaan is volgens ons dan ook ofwel gebaseerd op naïviteit ofwel weermaals op misleiding van de niet zo politiek bewuste publieke opinie.
  3. jullie zijn nationaal georiënteerd wij internationaal. Wanneer wij pleiten voor een divers sterk Europa dan vertrekken we vanuit de situatie zoals die nu is. We erkennen het gegeven dat de huidige multiculturele samenleving zijn problemen heeft maar wij wij beschouwen de voordelen van de diversiteit binnen de huidige reeële en menselijke context noch steeds als meest doorwegend in de eindbalans. Een sterk Europa van diverse volken elk op hun eigen domein kan voor sommigen misschien aanlokkelijk klinken al wordt dit praktisch soms wel erg moeilijk (vanuit historisch standpunt zal je altijd willekeurig historisch moeten selecteren om ieder volk hun eigen bodem en daarbij horende landsgrenzen te bepalen en terug te schenken aan de rechthebbende volkeren... Praktisch is dit idee volgens ons dan ook niet haalbaar noch wenselijk. Hoezeer je het ook wil, je kan de tijd niet terugdraaien. Wel kan je zoals ons kritiek geven op wantoestanden binnen de' multiculturealiteit' maar evenzeer niet blind zijn voor de verrijking die deze realiteit brengt en de mogelijkheden die ze ons biedt om tot een oplossing te komen.

  tot slot wat je hier vermeldt over je flatgebouw en de aanvallen die je zou ondervonden hebben op jou persoon, vinden wij
  1. zinloos fysiek geweld jegens politieke opponenten niet de meest geschikte actievorm om zelf te hanteren noch te verkondigen. Vandaar ook onze reactie op het artikel rond de heer Proost. De toon van het artikel was al even weerzinwekkend als de daad zelf. Dat jullie je hiervan distantiëren maar er toch tegelijkertijd trots over berichten dan heeft dat toch iets dubbel. Dat er op de grote markt groepen nsa-ers gespot waren op zoek naar linksen is door meedere getuigen bevestigd evenals dat meerdere mensen groepen nationalisten met vlaamse leeuwen stomdronken op de grote markt pitta zaken provoceerden en hebben verschillende kanalen bericht over linkse betogers of zelfs toevallige voorbijgangers die voor links werden aanzien gevolgd werden door obscure groepjes nationalisten.
  2. het gezien de nogal laffe aanval op hans (3-1) nogmaals zeer verwonderlijk is te moeten horen uit jouw mond hoe je hetzelfde argument wil aanhalen om nu het in het ziekenhuis slaan van een al dan niet snuggere politieke opponent goed te praten. De pot verwijt de ketel ofzo?
  3. Linx is een schrijverscollectief en richt zich voornamelijk op het informeren. Dat er in de berichtgeving enkele fouten geslopen zijn (nsv functie bv.) betreuren wij maar tegelijkertijd willen we u dan ook bedanken om dit hier recht te zetten. Overigens zullen we uw andere info ook nagaan en indien correct in een rechtzetting publiceren. Ook jullie actie zelf bij Jos Gijsels zal in de komende dagen onrechtstreeks belicht worden in een interview met een afgevaardigde van het vierde wereld syndicaat (VWS). UIteraard zal de klemtoon van het interview op de armoedeproblematiek liggen , de oorzaken en oplossingen die het VWS voorstellen. Maar ook over de band tussen internationale solidariteit en de vierde wereld, de acties en methodes van het VWS. Kortom misschien nog wel een aanrader om eens te lezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Betr. Wat met N-SA gebeurd is kan hier allemaal gelezen worden: http://www.n-sa.be/index.php?option=com_content&view=article&id=442:staatsmilitie&catid=66:eigenaardig-cat&Itemid=108  Betr. Nationalisme-Internationalisme en nieuw-solidarisme:

  Men moet de nieuwe nationaal-revolutionaire beweging niet op een lijn zetten met het solidarisme van tsjeven en dwepers. Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief is zeer goed op weg een nationaal-revolutionaire ideeëngoed uit te bouwen waar de beweging zich achter kan scharen, een “schrijverscollectief” zou zich toch wel wat beter mogen informeren, het is niet alsof wij jullie op een lijn stellen met de sociaal-democraten van de SP.A. Hoewel, de 1 mei boodschap van jullie collectief doet ons wel afvragen!  Het nieuw-solidarisme is een geactualiseerde revolutionaire stroming welke een deterministisch uitgangspunt heeft. Jullie geloven in klassenstrijd als uitgangspunt, iets wat door een Duitse boekenwurm in de 19de eeuw was gesteld, en dat heet dan vertrekken vanuit de situatie zoals die nu is! En waar leidt het toe? Steun aan Europa. Steun aan het grootste neoliberaal monster ooit, een monster van internationaal financieel kapitalisme, asociaal arbeidersbeleid, grijze McDonalds cultuur en staatsrepressie. En waag het nu niet af te komen met andersglobalisme, dat maakt jullie niet meer dan de nuttige idioten van eurocraten en internationale bankiers. Blijf nog maar een paar decennia doorgaan met het discours “Ja Europa, maar…”, dan hebben jullie straks niets bereikt en hebben de Verhofstadts gewonnen!  De nieuwe beweging ziet de huidige wereld vanuit het uitgangspunt nationaal-internationaal, niet onderdrukten-onderdrukkers. De toekomst zal beslist worden door de nationalisten tegen de internationalisten. Zij die hier geen duidelijke keus bij maken en kiezen voor het ANTIglobalisme zullen de marionetten van de onderdrukkers blijven. Goed bezig!  De nieuwe beweging is voor nieuwe samenlevingsvormen in soevereine staten. Wij zijn niet zo bekrompen dat we denken dat de situatie sinds de 19de niet kan veranderen, noch zijn wij goedgelovig zoals de klassieke Vlaamse beweging. Een nieuwe generatie staat op voor een nieuwe beweging, een nieuwe samenleving en een nieuwe mens!

  Betr. jullie schrijverscollectief:

  Jullie zeggen te informeren waar er slechts gedemoniseerd wordt, in het verleden gemaakte fouten worden aangehaald en feiten verdraaid worden. Graag nodigen wij de bezielers van Linx uit om eens publiek in debat te treden, dat kan ook zeer interessant zijn en zeker productiever dan een internetdiscussie.

  BeantwoordenVerwijderen