vrijdag 1 mei 2009

1 mei boodschap: voor welzijn en arbeidstolerantie!

Vandaag wordt traditioneel door massabewegingen allerlei en niet in het minst door politici, gedreven door verkiezingskoorts, de ene na de andere speech afgestoken over arbeid. Men zal het niet laten in woorden op te komen voor de arbeider, men zal het hebben over flexibiliteit, over loonstijging, over baanzekerheid, over het verdedigen van onze sociale verworvenheden en negen van de tien zal men allerlei vage beloftes maken die men later dan natuurlijkerwijs toch niet zal kunnen invullen.

Er heerst economische crisis heet dat dan. Wie dacht dat het woord crisis samenvalt met een neerwaartse spiraal van de economie zit er echter grondig naast. De zware economische crisis die ons land tijstert zorgt voor een beperkte economische groei van 0.8% toegegeven niet veel maar toch... een groei... Het discours van de economische crisis en de invloed ervan op de arbeidsomstandigheden is dan eigenlijk ook naast de kwestie, het gaat immers niet om een crisis van de economie maar een crisis van de hebzucht van de leidende klassen in de maatschappij.

Immers, hebzucht is de sleutel in dit verhaal. De hebzucht van de bedrijfsleiders en aandeelhouders die steeds meer winst willen genereren evenals de hebzucht van de consument die door het overaanbod van keuzes door het bos de bomen niet meer ziet en die slaaf is geworden van zijn gewoonte het ene na het andere consumptiegoed te moeten bezitten...De hebzucht van de financiële sector en het verzekeringswezen die uiteindelijk leidde tot het openbaren van de pijnpunten van ons westerse op economische winst gebaseerde economisch model.

De sociale aspecten aan het verhaal worden echter al te vaak onderbelicht of vanuit een verkeerde uitgangspositie toegelicht. Wij zijn van mening dat in het huidige arbeidsdiscours te weinig ruimte gelaten wordt voor de arbeidservaring. Dit uit zich op allerlei manieren zoals onder andere een onderwaardering voor de vrijwillige arbeid. Die arbeid die niet opgelegd wordt door een ander maar waar de medewerker zelf vanuit een eigen behjoefte voor kiest. Op het feest van de arbeid willen wij hier op deze site dan ook voornamelijk al deze vrijwilligers in de schijnwerpers willen zetten. In welke context of voor welke organisatie ze ook werken hun bijdrage aan het gemeenschapsvormende aspect van onze leefgemeenschap wordt al te vaak niet geuit. Het is dan ook hoogtijd voor een herwaardering van de vrijwillige arbeid. In eerste plaats op politiek vlak maar ook zeker en vast in onze menselijke omgang. Hoevaak immers wordt er niet neergekeken op zij die weigeren zich aan te passen aan de eisen van de loonslavernij maar tegelijkertijd wel in tal van organisaties actief zijn ?

Wij pleiten dan ook op deze dag van de arbeid niet enkel voor een herwaardering van de arbeid maar ook voor het recht op verzet tegen de loonarbeid. Wanneer vroeger mensen in de mogelijkheid werden gesteld om op basis van morele gronden hun legerdienst te laten varen omwille van morele bezwaren, zo ook moeten wij ruimte laten voor de mensen die zich gewoon weg niet welbevinden in het beklemmende op winst gerichte kapitalistische loonslavernij systeem dat wij hier kennen. Betekent dit dat deze mensen niet arbeidsbereid zouden zijn? We kunnen de mogelijkheid niet uitsluiten maar volgens ons zijn ze in eerste instantie hoofdzakelijk niet bereid tot loonarbeid. In vele sociale voorzieningen wordt er met dit gegeven echter geen rekening gehouden. Wie zich niet schikt in de winstredeneringen die kan op weinig steun genieten. Vandaar dan ook dat onze boodschap op deze 1 mei simpelweg luidt:

het feest van de arbeid is het feest van de tomeloze vrijwillige inzet van velen om een vooropgesteld doel te bereiken, laat ons dit dan ook naar de praktijk doortrekken. Laat ons niet als slachtvee naar de pijnbank leiden voor een half procentje extra winst. Laat ons de arbeidservaring centraal plaatsen in plaats van het winstbelang. Het sociale welzijn van alle arbeiders en loonarbeidweigeraars moet onze leidraad zijn voor een nieuwe visie op arbeid, mens en maatschappij. ARBEID IS EEN RECHT GEEN PLICHT !

"Workers of the world...Relax! No one should ever work"
- Bob Black -

zondag 26 april 2009

StarFlam lid als onafhankelijke op PVDA+ lijst

Starflam-lid op lijst PVDA+ (Luik)
Eén van de rappers van de Franstalige hiphop-formatie Starflam staat bij de verkiezingen van 7 juni op de Luikse lijst van PTB+ (naam van PVDA+ in Frans).

Belga

Het gaat om Pierre Etienne, beter bekend als L'enfant pavé. Hij zal opkomen als onafhankelijk kandidaat.
"Het moment was aangebroken. De PTB+ is de afgelopen jaren veel veranderd, ze is veel opener geworden. Het is naar mijn aanvoelen de enige echte linkse politieke kracht in België die een reëel electoraal gewicht kan hebben", zei Etienne bij de voorstelling van de lijst.


Op de site van de PVDA (www.pvda.be) stond bovenstaand ietwat merkwaardig bericht. Dat de mensen van starflam sociaal geengageerd waren was al langer dan vandaag geweten, doch deze stap komt ietwat als een verassing. Nog merkwaardig nieuws, de zus van Herman van Rompuy wordt het boegbeeld van de PVDA+ in West-Vlaanderen. UIteraard leveren berichten als deze de PVDA de nodige media aandacht al is het niet op een zo inhoudelijke wijze. Persoonlijk vinden wij het enerzijds lovenswaardig dat mensen als Pierre Etienne of Jonas Geirnaert gezien hun publieke rol mensen bewust kunnen maken van een links alternatief. Anderzijds betreuren we het gebrek aan eenheid onder de kleinlinkse kieslijsten. In totaal komen er bij de komende verkiezingen maar liefst 6 kleinlinkse formaties op. Dat de PVDA electoraal de sterkste kaarten in handen heeft mag dan misschien wel een feit zijn een ander gegeven is het feit dat deze zes partijen samen niet eens in staat zijn om de kiesdrempel te halen. Nochtans zou een linkse wind het politieke landschap in België goeddoen, het is dan ook een wikken en wegen der opties om uiteindelijk die keuze te maken die binnen het stelsel van de representatieve (schijn)democratie het meest zinvol is.
Onze houding ten aanzien van politieke partijen binnen dit huidige kiessysteem is dubbel. Enerzijds zien wij de noodzaak niet in van een systeem der representatieve democratie maar pleiten wij voor directe democratie altijd en overal. Als rationeel denkend wezen voelen wij ons in onze verstandelijke vermogens misprezen omdat zogenaamde politici in onze plaats menen te mogen en moeten nadenken en beslissen over de toekomst van de hele gemeenschap. Anderzijds beseffen wij ook dat onze huidige samenleving vanuit dit onrechtvaardige systeem wordt geboetseerd. En dit brengt ons bij een dilemma. Langs de ene kant heb je de noodzaak aan een linkse wind door onze samenleving aan de andere kant is er de vraag waarop dat dit moet gebeuren? Dit om nog maar te zwijgen over de verscheurdheid en verdeeldheid binnen het kleinlinkse kamp. Linx kiest geen partij noch geeft het stemadvies, wij trachten niet aan politiek te doen volgens de acheterhaalde zieltjeswinnerij politiek van de kleinlinkse partijen maar vanuit een constructieve dialoog rond concrete acties samenwerken op inhoudleijk of ondersteunend vlak met iedere linkse vereniging. Wij bieden ook aan andere verenigingen de mogelijkheid om hun acties via dit kanaal mee te delen, let wel pure partijpropaganda zal niet gepubliceerd worden op deze blog. Inhoudelijke bijdragen rond concrete actualiteitsthemas daarentegen worden altijd dankbaar verwelkomd.

de 'vernederingen' voor de nsv schacht bij een studentendoop in Hasselt ... de dramatiek! Of toch gewoon ziek?Studentendopen behoren wat ons betreft tot een soort van folkloristisch leedvermaak waarbij de schachten allerlei vernederingen moeten ondergaan in de vorm van opdrachten allerlei. NSV Hasselt organiseerde in December jongsleden ook zo een doop. De bijgvoegde foto is waarscbijnlijk nooit bedoeld om in onze handen terecht te komen en geeft ons een beeld wat we volgens het nsv onder leedvermaak en vernederingen mogen verstaan. De twee schachten zichtbaar op de foto moesten gekleed als abvv militant en als kleurling de Hasseltse straten op. Wij kunnen ons levendig voorstellen dat binnen de gelederen van NSV-hasselt dit als een vernedering ervaren wordt, de buitenwereld heeft hier echter een ander woord voor, namelijk, racisme.

Met dank aan de blog van de belevenissen van de zotte fascisten op het net voor het beeldmateriaal. (http://zottefascistenophetnet.blogspot.com/)

achter de holle frasen (1)

Hoewel de Bockenrijders een recent fenomeen zijn toch hebben ze op hun webstek al twee 'besprekingen' van acties staan. Een eerste verslag onder de pretentieuze titel 'als nationalisten zich weren als leeuwen' verhaalt over de laffe aanval op Comac lid Dieter P. na afloop van de laatse NSV betoging. Hierover schrijven de Bockenrijders

"Wij vinden het echter terecht dat Dieter in het ziekenhuis beland als hij optreedt als agressor en hopen dat hij en zijn "enkele vrienden" hieruit leren dat men beter met de handen in de zakken wat aan de kantlijn staat te roepen op nationalisten in plaats van mensen op de straat aan te vallen. Laten we dat eens aan de kaak stellen."

"Ondanks dit alles wensen wij het Waterhoofd een spoedig herstel toe en hopen we dat hij alsnog het licht ziet. "


Alvorens we verder gaan willen we de lezer er op attenderen dat op de Grote Markt, plaats des onheils, een dertigtal 'agressoren' van rechtse signatuur zijn opgepakt. Dat de mainstream media hierover berichtten alsook over het feit dat de linkse tegenbetogers door de massaal opgetrommelde politie zoveel mogelijk uit het centrum geweerd werd, wordt in hun reactie weggelaten.
Tevens werpt hun reactie een nieuw licht op hun beginverklaring, waarin men stelt:

"Wij handelen vanuit een sociaal bewustzijn en een politieke overtuiging, wat echter niet wil zeggen dat wij verbonden zijn aan politieke partijen of organisaties, wij zijn volledig autonoom en zullen dat ook blijven. Wel staan wij open voor gesprekken of samenwerking met anderen die ons initiatief steunen, of deze nu links, rechts, boven of onder zijn, zolang ons gedachtegoed en onze onafhankelijkheid maar gerespecteerd wordt."

Als we de praktijken van de Bockenrijders koppelen aan deze opgekuisde verklaring dan merken we direct dat handelen vanuit een sociaal bewustzijn en een politieke overtuiging in hun geval leidt tot het gebruik van zinloos geweld tegen politieke opponenten. Meer nog op arrogante toon wordt er niet zonder enige trots bericht over het feit wat men doet met opponenten alsook krijgt de niet zo fascistoïde medemens een advies van dit olijke gezelschap (...hopen dat hij en zijn "enkele vrienden" hieruit leren dat men beter met de handen in de zakken wat aan de kantlijn staat te roepen op nationalisten in plaats van mensen op de straat aan te vallen.)

Niet enkel berust dit op een grove leugen, laat ons wel wezen het waren de stoottroepen van het nsa die als eerste aanvielen en die herhaaldelijk door verschillende personen gespot werden terwijl ze op een zogenaamde "linksenjacht" door Leuven trokken. Nu soit organisaties die eventueel samen met de Bockenrijders weten nu niet enkel wat handelen vanuit een sociaal bewustzijn en politieke overtuiging voor deze jongens inhoudt tevens hebben zij een gedragsvoorschrift gekregen om respectvol met het Bockenrijders solidaristische gedachtegoed om te gaan. Laat ons dat maar eens aan de kaak stellen! (om het in dezelfde groottaal van deze bende marginalen te doen)

bij het verslag van hun tweede actie treffen we minder grootspraak aan maar zowaar wel een fotootje van drie bockenrijders. Natuurlijk willen we dit door henzelf gepubliceerd fotootje niet onthouden aan onze lezers.De figuur links op de foto werd door meerdere mensen herkend als zijnde Jarno Roppe, wat onze eerdere hypothese zou staven. De kleinere middenste figuur werd door een enkeling herkend als zijnde 'Beckers'. Beiden kwamen enkele jaren geleden in het hasseltse metalcafé de witte non en staan in het Hasseltse uitgaansmilieu al sinds jaar en dag gekend om nationaal socialistiche grootspraak, bedreigingen van mensen en in het geval van Jarno Roppe niet enkel het fysiek aanvallen van linksen maar ook het mensen afdreigen met geweren van andersdenkend clienteel in de toenmalige witte non zelf. Dit leidde er onder andere toe dat Jarno door toenmalige eigenaars Piet en Mieke uit het café werden gebannen. Gebrandmerkt en niet welkom in meerdere cafés in Hasselt zwerft Jarno rond op zoek naar nieuw onderdak en dat vindt hij ook. Na een korte periode bij comac (jeugdzonde) lanceert hij een tweede politieke carrière. Al spoedig wordt hij een spilfiguur binnen de hasseltse nsv afdeling. Wat de recente acties van de Bockenrijders te meer hypocriet maakt is het feit dat deze zelfde Jarno die nu achter dit nationalistisch kraakinitiatief lijkt te zitten in die tijd in Hasselt naarstig handtekeningen inzamelde voor een petitie voor de SLUITING van kraakpand de 7 dwergen toen gelegen aan het station. Hoe geloofwaardig klinken deze woorden uit de Bockerijders beginsleverklaring nu nog?

"Tevens willen wij hiermee de leegstand in Hasselt, Limburg en heel Vlaanderen aankaarten terwijl er mensen zijn die in armoede leven omwille van immens hoge huurprijzen, zeker in tijden van crisis. Vaak worden er absurde regels gehanteerd vooraleer men mág huren, zoals het in het bezit zijn van een arbeidscontract van onbepaalde duur. Het kopen van een woning is voor velen al helemaal onmogelijk omwille van de woekerinteresten die de banken vragen.

Onze naamkeuze is afkomstig van de bende van de Bokkenrijders, die beschouwd kunnen worden als de Limburgse Robin Hood. Ons logo is een bokkenkop in zwart-wit-groen, het zwart als kleur der autonomen, het wit-groen als kleuren van Hasselt."


Dat zwart wit groen toevallig ook de kleuren zijn van het bevriende NSA (zie links op site van bockenrijders) wordt niet vermeld maar is een toevalligheidje. Net zoals de identitairen van het NSA deze kleuren van de anarcho primitivisten hebben gejat. Het moge duidelijk zijn dat de praktijken van alle solidaristen hoofdzakelijk bestaan uit het verwarring zaaien bij de niet zo alerte politieke geest. De kloof tussen woord en daad is immens groot en hoewel de jongens nog niet lang ezig zijn merken we toch wel al dat we aan hun beginselverklaring weinig geloofwaarde moeten hangen.

neonazis kraken in Hasselt (2) : wat er tot nu toe geweten is over de Bockenrijders

Hoewel we geen voorstander zijn van het openlijk publiceren van bronnen willen we hier toch even de feiten geven waarop we bovenstaand artikel publiceerden en enkele vragen omtrent dit artikel hopelijk beantwoorden.

1. over het collectief de Bockenrijders
- het collectief was te gast in het radioprogramma 'Dietse Dinsdag' op de nationalistische radiozender 'Radio Rapaille' van 14 maart 2008.
- het collectief heeft een eigen blogspot op adres: http://bockenreyders.blogspot.com/
- in de beginselverklaring alsook in het radiointerview kunnen we hun intentie lezen en horen om op reguliere basis activiteiten te organiseren.
- uit goede bron hebben we vernomen dat het gekraakte pand vermoedelijk eigendom is van een Italiaan en al negen jaar leegstaat. Op dit moment is de exacte locatie nog niet gekend echter daar het voorlopig nog stil gekraakt wordt.
- promotie naar de blogspot werd oa extensief gevoerd door Jarno Roppe. Via zijn netlog (www.netlog.nl/blauwazuur) heeft hij meerdere van zijn vrienden uitgenodigd een kijkje te werpen op deze blog.

2. over Jarno Roppe

- uit bronnen uit het Hasseltse weten we dat hij zich officieel gedistantieerd heeft van zijn geweldadig fascistisch verleden (aanslag op Hans aantal jaren terug)
- de naam Jarno Roppe kwam toevallig een paar weken geleden ter sprake op de site van Yelloman toen deze een lijst met gearresteerde extreemrechtse knokploeg hooligans publiceerde na de laatste nsv optocht in leuven.
- tevens gesignaleerd op het nsa congres en bij meerdere nsa activiteiten.
- voormalig cantor van het nsv-hasselt, een van de eerste nsv afdelingen die het radicale nsa gedachtegoed omarmden. Binne de rangen van die toenmalige nsv afdeling vinden we nog een erg actieve limburgse soldiarist, Thierry Vanroy (oa gastspreker op laatse nsa congres).

zaterdag 25 april 2009

Eerste Vlaamse Nazikrakers vestigen zich in hasselt, startschot van een nieuwe campagne!

Het gerucht ging al langer de ronde en werd steeds hardnekkiger. Zo hardnekkig zelfs dat we goede reden hebben om aan te nemen dat het eerste nazistische kraakpand in Vlaanderen een feit is. De exacte locatie is nog niet gekend maar wel kunnen we meedelen dat het zich op het grondgebied van Hasselt bevindt en dat het naar alle waarschijnlijkheid op dit moment al gekraakt zou zijn (stille kraak).
Nazis die kraken zijn geen nieuw fenomeen, zogenaamde autonome nationalisten proberen reeds vele jaren in ons omringende buurlanden om voet aan wal te krijgen in de kraakscene. Hierbij pikken ze schaamteloos slogans en symbolen die hun oorsprong kennen in de linkse beweging en passen deze lichtjes aan. Het doel hiervan is simpel, verwarring zaaien. De linkse beweging in diskrediet brengen en onder het mom van solidarisme een absurde haatcampagne op te zetten tegen de multiculturele realiteit.

Het collectief verantwoordelijk voor deze trieste gebeurtenis gaat door het leven onder de naam de bockenrijders. Natuurlijk profileert men zich als niet rechts maar als we een beetje rondkijken op het net naar wie er promotie van de site heeft gevoerd dan komt een naam meermaals terug. Jarno Roppe mag dan wel geen onbekende zijn in het extreem rechtse milieu, het is toch op zijn minst merkwaardig te noemen dat uitgerekend hij besluit te gaan kraken. Dit is immers dezelde Jarno Roppe die enkele jaren geleden op laffe wijze een politiek andersgezinde in de rug neerstak. De jongen is tegenwoordig actief binnen zowel nsv-hasselt alsook en vooral het nieuw solidaristisch alternatief. Ondanks het feit dat hij al meer dan een jaar iedereen wil doen laten geloven dat hij niks meer met fascisme/nazisme te maken heeft lijkt de jongen actiever dan ooit te voren.
Het verontrust ons dan ook ten zeerste te moeten zien dat deze laffe geweldenaar het brein lijkt te zijn achter dit kollektief. De persoonlijke achtergrond van de heer Roppe indachtig houdend kan de beginselverklaring van het collectief als niets anders beschouwd worden als provocatief en leugenachtig. Middels deze blog willen wij dan ook het masker van de bockenrijders afrukken, mensen informeren over de ware aard van het solidarisme en andere ongure heruitgevonden doch achterhaalde strekkingen uit een ver grauw en grijs politiek verleden. Oude demonen lijken ontwaakt uit een diepe slaap, alertheid is dus raadzaam. Vanaf heden hopen wij u op deze webstek de nodige achtergrondinfo te kunnen verschaffen alsook een overzicht van actuele ontwikkelingen van extreem rechtse activiteiten in Limburg.


Linx Limburg
25/04/09